Bagnety do Kalasznikowa

Bagnety do Karabinkow Systemu Kalasznikowa
Bayonets to Rifles Kalashnikov System
Zbigniew Gwozdz
178 Pages
Published 2012

Bagnety do Kalasznikowa

hunting knife, HO-1 “(NO 101), developed on the basis of the bayonet
noz mysliwski ,,HO-1″(NO 101) opracowany na bazie bagnetu

Gumowa atrapa karabinka AK dugosc calkowita 100 cm masa ok. 2,75 kg (fot. producenta)
Rubber dummy rifle AK Total External Length 100 cm Weight approx 2.75 kg (Fig. producer)

Bagnety do Kalasznikowa

Bagnety pochodzace z pierwszej serii mialy znak zakladu produkcyjnego oraz rok produkcji tloczony na prawej stronie jelca (fot. A. Adamczyk)

Bagnety do Kalasznikowa

Bayonets originating from the first series were to sign production plant and year of manufacture stamped on the right side of the handguard (photo by A. Adamczyk)

Bagnety do Kalasznikowa
(Visited 24 times, 1 visits today)